kim jest twój klient

Zdecydowałeś już jaki problem będziesz rozwiązywać dzięki swojemu projektowi pobocznemu. Teraz pora sprawdzić, czy boryka się z nim na tyle liczna grupa ludzi, że całe przedsięwzięcie będzie opłacalne.

who-your-customer-is

Proces weryfikacji grupy docelowej podzieliłem na 3 fazy:

  1. Opisanie idealnego klienta (stworzenie buyer persony),
  2. Określenie liczebności grupy docelowej na podstawie ogólnodostępnych danych liczbowych,
  3. Eksperymentalne sprawdzenie, czy grupa docelowa jest zainteresowana Twoim rozwiązaniem.

Nie mam dużego doświadczenia w tworzeniu buyer person, więc skorzystałem z pomocy AI. Na podstawie wcześniej postawionej hipotezy (zobacz: jak poznać potrzeby klientów bez klientów) zbudowałem poniższego prompta dla GPT:


Zachowuj się jako marketing manager. Na podstawie poniższych problemów zauważonych wśród mojej grupy docelowej zbuduj buyer personę.


Z wygenerowanej odpowiedzi warto wyciągnąć te informacje, na podstawie których będziesz tworzył komunikaty do swojej grupy docelowej:

Chcąc opisać moją grupę docelową jednym słowem, będą to makerzy.

Makerzy to grupa, która charakteryzuje się pasją do tworzenia, modyfikowania i naprawy przedmiotów. Makerzy łączą tradycyjne umiejętności rzemieślnicze z nowoczesną technologią, taką jak druk 3D, programowanie, robotyka czy elektronika. Często uczestniczą w warsztatach, tzw. makerspace’ach, gdzie współpracują z innymi entuzjastami, wymieniając się wiedzą i umiejętnościami. Ruch makerów jest związany z ideą “DIY” (zrób to sam) i promuje kreatywność, samodzielne uczenie się oraz dzielenie się wiedzą.

W kolejnym poście spróbuję oszacować liczebność makerów na świecie.

A na koniec pytanie: jakie inne cechy mogą charakteryzować makerów? Chciałbym poznać Twój punkt widzenia na ten temat.