odpowiedzialność

Osoby, u których dominuje cecha odpowiedzialność, czują się psychicznie odpowiedzialne za to, co zadeklarowały się zrobić. Są wewnętrznie zobowiązane takimi wartościami jak uczciwość i lojalność.

Zasada pacta sunt servanda to nie tylko ładnie brzmiące hasełko. Jeśli już w coś się zaangażuję, to czuję się emocjonalnie zobowiązany, aby doprowadzić sprawę do końca. Od tego zależy przecież moje dobre imię.

Moja obsesyjna sumienność przekłada się na reputację osoby absolutnie niezawodnej, do której w pierwszej kolejności można zwrócić się z prośbą o pomoc. Muszę jeszcze tylko nauczyć się selekcjonować różne pomysły, ponieważ zbyt często biorę na siebie więcej zadań, niż powinienem