ukierunkowanie

Osoby, u których dominuje cecha ukierunkowanie, potrafią wyznaczyć sobie kierunek, podążać nim oraz dokonywać korekt niezbędnych do tego, aby trzymać się obranego kursu.

Życie i praca bez jasno wytyczonego kierunku szybko stają się frustrujące. Dlatego też regularnie wyznaczam sobie nowe cele, zarówno zawodowe, jak i osobiste. Nieważne, czy chodzi o cele krótko- czy długoterminowe – zawsze są SMART, czyli konkretne, mierzalne i ograniczone ramami czasowymi.

Wyznaczone cele traktuję jak filtr. Każde działanie oceniam pod kątem przydatności do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Jeśli dana aktywność nie pomaga dotrzeć do celu, to znaczy, że nie jest ważna. A skoro nie jest ważna, nie jest też warta mojego czasu.